Buchcover für Bevis att Napoleon aldrig har existerat : Stort erratum

Bevis att Napoleon aldrig har existerat : Stort erratum

Buchbeschreibung

Albert Bonniers Förlags första bok från 1837!

Boken som blev startskottet för Albert Bonniers Förlag - Sveriges idag kanske mest aktade och väletablerade bokförlag - var i själva verket ett häfte. Det bar namnet »Bevis att Napoleon aldrig har existerat. Stort erratum» och gavs ut på svenska första gången 1837. Tio år tidigare hade originalet getts ut på franska, men den svenska utgåvan hade en tysk översättning som förlaga. Boken sägs ha översatts av förlagsgrundaren Albert Bonnier själv och satirhäftet ska ha varit ett uppmärksammat bidrag till den starkt negativa inställning som den så kallade bibelkritiken ansgågs ha. Broschyren blev en bokhandelsframgång och utkom i två upplagor. Sedan dess har även en faksimilutgåva av boken getts ut, 1962, lagom till Albert Bonniers Förlags 125-årsjubileum.

E-boksutgåvan av Bevis att Napoleon aldrig har existerat innehåller både bokens i vanlig flödande textform och i faksimilbilder av originalet.

E-Book

Schwedisch