Het nieuwe van de oudheid

Een hoorcollege over de klassieken in onze moderne maatschappij

4 Std. 40 Min.
bookCoverFor

Buchbeschreibung

De klassieke oudheid is nog steeds een bron van fascinatie en inspiratie. Wie zich bezighoudt met de grote teksten uit de Oudheid kan zich niet aan de indruk onttrekken dat die teksten over ons gaan, over de essentie van wat ons tot mens maakt en wat onze samenleving bezighoudt.

Wij zijn individuen, verankerd in de afwisseling van de generaties tussen het verleden van onze ouders en de toekomst van onze kinderen, we leven in groepen met een gedeeld verleden en gemeenschappelijke doelen. Binnen onze samenleving positioneren we ons door samenwerking en competitie.

In deze vier colleges onderzoeken we hoe mensen begrijpen wie ze zijn en hoe ze verankerd zijn in hun omgeving aan de hand van de nieuwste wetenschappelijke inzichten over de ontwikkeling van de mens en over de rol van taal, literatuur en geschiedenis in die verankeringsprocessen. We doen dat in het gezelschap van Homerus, de grote tragedieschrijvers, Herodotus, beroemde antieke redenaars, en Socrates en Augustinus.

Inhoud

College 1. Generaties: ouders en kinderen, van Homerus tot Euripides' Medea

H1. Ankeren

H2. Ouders en kinderen in de Ilias en Odyssee

H3. Een moordmoeder: Euripides' Medea

College 2. Groepsgevoel: Herodotus' Historiën en het belang van een gedeeld verleden

H4. Intentionele geschiedenis: het verleden als anker

H5. De herinnering aan de Perzische oorlog: Simonides en Aeschylus

H6. Herodotus en de Perzische oorlog

College 3. Conflict, hiërarchie, status: see you in court!

H7. Erbij horen en buitensluiten: ankers in conflictsituaties

H8. Een antiek proces over homosexueel gedrag: Aeschines Tegen Timarchus

H9. De literaire verbeelding van de rechtspraak in Athene: Aeschylus' Eumeniden en Aristophanes' Wespen

College 4. Ankers voor persoonlijke identiteit: Socrates en Augustinus

H10. Ankers voor het portret van Socrates

H11. Augustinus' zelfportret

H12. Tolle lege en Anchoring Innovation

Autor*innen::

Sprecher*innen::

Format::

Laufzeit Hörbuch:

4 Std. 40 Min.

Sprache::

Niederländisch

Erscheinungsdatum::

8.10.2013

Verlag Hörbuch::

Home Academy Publishers B.V.

ISBN Hörbuch::

9789085301233