Rudolf Värnlund [1900–1945] var en svensk författare och dramatiker. Återkomstens ring är en novell från 1925.
Visa mer