Överväldiga vännerna och dominera fienderna
  
Share this book    
Överväldiga vännerna och dominera fienderna av Adam Lashinsky.
ADAM LASHINSKY är en av chefredaktörerna på affärstidningen Fortune och kan ämnet Apple utan och innan. I en förstasidesartikel för tidningen, »Geniet bakom Steve«, förutspådde han att Tim Cook, då helt okänd, så småningom skulle efterträda Steve Jobs som VD. Adam Lashinsky bor i San Fransisco tillsammans med sin fru och dotter.
Show more