Arvtagerskan
  

  Upcoming release

Audiobook: 4/8/2020

Tori är född 1936 på gården Lande i Vestfold. Hon är det enda barnet och det betyder att hon ska ta över släktgården. Hennes föräldrar är starkt traditionsbundna och deras förväntningar på dottern är stora. Men Tori ställer också krav på omgivningen, och i det ögonblick hon möter Halldor vet hon vad hon vill. Men hennes föräldrar ogillar giftermålet med den enkle agronomen.

Show more