Axel Mathiesen, en tegner og hans tid
  
Share this book    
Selvom de færreste vil kunne kende Axel Mathiesens navn eller billede, så har langt de fleste alligevel været i berøring med ham i løbet af deres barndom eller ungdom. Axel Mathiesens tegninger har nemlig prydet mange af de mest populære danske børne- og ungdomsbøger i årtier. Hans karriere strakte sig fra 1904 til 1973, hvor han har tegnet sig ind i folks hjerter. Hanne Bidstrup og Jan Toxværd Jørgensen fortæller historien om Axel Mathiesen, og hvilken betydning hans tegninger har haft for den danske kultur i de første syv årtier af det tyvende århundrede. Hanne Bidstrup er en dansk forfatter, psykolog og pædagog. Hun har blandt andet skrevet børnebøger, romaner og fagbøger. Hanne Bidstrup har skrevet bogen "Axel Mathiesen, en tegner og hans tid" sammen med Jan Toxværd Jørgensen.
Show more