Bakom monumenten : gestalter ur Europas gryning
  
Share this book    

Få länder kan konkurrera med Italien när det gäller antalet historiska minnesmärken. Bakom alla dessa monument finns människor som strävat efter makten, fått den och förlorat den, som skapat historia eller varit offer för den. Bakom monumenten skildrar några av de personer som i romarrikets aska lade grunden för vårt eget Europa. Birgitta Kurtén-Lindberg porträtterar bland andra de mäktiga kejsarna Augustus och Trajanus. Hon berättar om kejsardottern Galla Placidia, som kidnappades av goterna och vars öde fängslar än idag. Det var under denna tid den levnadsglade Augustinus blev kyrkofader, tvärviggen Hieronymus översatte Bibeln och den skoltrötte enstöringen Benedikt ordnade klosterväsendet. Birgitta Kurtén-Lindberg är kulturskribent. Hon har även skrivit Medeltida människor, berättelser om medeltidens framträdande personligheter.

Show more