Berättelsen om Berthold Winger
  
Share this book    
Thorsten Jonsson [1910–1950] var verksam som författare, översättare och journalist. Han bidrog till introduktionen av författare som Hemingway, Steinbeck och Faulkner – vilka också gjorde avtryck i hans egna verk. Berättelsen om Berthold Winger är en novell ur Fly till vatten och morgon [1941].
Show more