Prästen Simson bär på hemligheter som han inte kan avslöja, ens för sin hustru. Därför skriver han i sitt biktblock. Men för hans fru Sofi är skrivandet i biktblocket laddat – och en dag konfronterar hon honom. Den korta novellen ”Biktblocket” handlar om konstens och kärlekens villkor. Huvudkaraktärerna förekom även i Jeremiah Karlssons roman Protestanten från 2017. Biktblocket är en pendang till romanen Protestanten (2017).
Show more