Bli rökfri för livet
  
Share this book    
Denna MP3-bok är utformad för att ställa in både ditt medvetna och undermedvetna för ett rökfritt liv. Det är designat för att reducera begäret, ställa in fokuseringen och öka medvetenheten. Det har till syfte att förändra din relation till rökning genom att förändra tankegångarna och känslorna kring ditt beteende och ditt liv. Programmet tar dig igenom processen helt smärtfritt, det enda du bidrar med är din vilja och ditt engagemang. Bli rökfri för livet" är ett verktyg som kan kombineras med alla andra metoder.
Show more