Bortom all genans
    
Share this book    
Tredje gången gillt för de äventyrslystna kvinnorna i serien om de fyras gäng. Historien börjar denna gång i Vietnam dit väninnorna rest för att fundera. Är det inte dags att slå sig till ro? Bli stillsamma damer igen? Knappast! När de inser att det finns män som underskattar kraften hos dem och ser dem som töntiga tanter, enas de om att försvara vad de vunnit och ta itu med dem som underskattar dem. De vet att de besitter kraft och fantasi och efter Garbos uppmaning till dem i första boken i serien: ”Om ni inte börjar leva gör jag slut”, har de äntligen börjat förverkliga drömmar de trodde skulle förbli ouppfyllda. En för alla, alla för en, säger Garbo, Ingalill, Anita och Pamela.
Show more