Daniel Rantzow - billeder fra den nordiske syvårskrig
  
Share this book    
H.F. Ewalds spændende historiske roman om den sejrrige, danske feltherre Daniel Rantzau, der fik kommandoen over den danske hær og besejrede de overlegne svenske styrker i slaget ved Axtorna i 1565. Herman Frederik Ewald (1821-1908) var en dansk forfatter, der opnåede stor folkelig succes med en lang række historiske romaner. I et litteraturhistorisk perspektiv knytter der sig dog størst interesse til de af hans udviklingsromaner, der udspiller sig i et samtidsmiljø. H.F. Ewald er far til forfatterne Theodor og Carl Ewald.
Show more