De meget skønne dage
  
Share this book    
"De meget skønne dage" er en roman om en lillebys store opstand, da den fornemme digter Josef Garding flytter til byen.
Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning.
Marcus Lauesen (1907-75) var en dansk forfatter og digter. Marcus Lauesen voksede op på Aabenraa-egnen i Sønderjylland inden genforeningen. Den sønderjyske identitet er et genkommende tema i Marcus Lauesens forfatterskab.
Show more