De uheldige helte
  
Share this book    
Nogle checksager i slutningen af 1984 og begyndelsen af 1985 vakte betydelig opsigt såvel i pressen som hos politiet på grund af gerningsmændenes snedighed samt de "uheld", som de synes forfulgt af, når de skulle nyde frugten af deres anstrengelser.
Show more