Den KRAV-märkta människan
  
Share this book    
Det är viktigt att vara miljömedveten och att leva ett hållbart liv. Men bakom de vackra orden om ekologiskt ansvar lurpassar ett sätt för samhället att upprätthålla normer och idéer om vilka människor som är önskvärda och om vilka som inte är det - de vars handlingar, känslor och närvaro istället betraktas som problematiska . Men är det verkligen så att den som handlar KRAV-märkt, ekologiskt och närodlat alltid är mer miljövänlig än den som inte har råd att göra det? Den KRAV-märkta människan är en bok om vad som händer när vi med goda intentioner fostrar både barn och vuxna till att skapa en långvarig och beständig värld. En bok som synliggör att idén om vår gemensamma hållbara framtid också skiljer på människor - genom hudfärg, klass och ursprung. Resultatet av vår miljömedvetenhet stavas uppdelning - i ett vi och dem. MALIN IDELAND är född 1970 och professor i utbildningsvetenskap och docent i etnologi vid Malmö Högskola. »Om miljö är något som engagerar dig är detta definitivt en bok du ska läsa.« Bookbirds »Språket är föredömligt och läsekretsen med miljö- och samhällsintresse torde vara stor. Betyg: 4.« Ulf Karlström, BTJ
Show more