Den blå diamanten
  
Share this book    
DEN BLÅ DIAMANTEN STULEN. Överraskande kupp på Varuhuset. Den blå diamanten, stockholmarnas älskling, är sedan i går eftermiddag försvunnen efter en av de mest överraskande och mystiska stöldkupper som polisen har haft att göra med. Ännu på slaget 18 låg ädelstenen på sin plats i montern. Fem minuter efteråt var den borta. Vid de förberedande polisförhören i går kväll framkom ingenting som kunde ge spår till förövaren, vare sig denne är att finna bland personalen eller bland allmänheten. Det hela är oförklarligt.
Show more