Den franske æstetik i vore dage
  
Share this book    
Hippolyte Adolphe Taine (1828-1893) var en af de største historikere og kritikere i 1800-tallets Frankrig, og han var hovedkraften inden for den franske naturalisme. Den store danske litteraturkritiker Georg Brandes fortæller om Hippolyte Taine og hans enorme indflydelse på kulturen og æstetikken både inden for og uden for Frankrigs grænser. Bogen giver et spændende indblik i den store mands tanker og teorier. Georg Brandes (1842-1927) er den mest indflydelsesrige litteraturkritiker og –teoretiker i dansk litteraturhistorie. Det var netop Georg Brandes, der definerede de litterære genrer realisme og naturalisme op imod senromantikken, som han så som virkelighedsfjern og præget af tom æstetik. Georg Brandes er den vigtigste teoretiker bag det moderne gennembrud.
Show more