Den højeste pris - Povl Bang-Jensen og FN 1955-59
  
Share this book    
En novemberdag i 1959 blev den danske FN-diplomat Povl Bang-Jensen fundet død i en park i New York, skudt gennem hovedet med sin egen revolver. I direkte strid med en ordre fra FN’s generalsekretær havde Bang-Jensen nægtet at udlevere navnene på de flygtninge, der under løfte om anonymitet havde vidnet for den særlige FN-komité, hvis opgave det var at udrede omstændighederne omkring opstanden i Ungarn i 1956.
Trods adskillige undersøgelser lykkedes det i sin tid aldrig at få klarhed over årsagen til Bang-Jensens tragiske skæbne. Bo Lidegaard har benyttet hidtil utilgængelige informationer til at tegne et nyt billede af et speget historisk forløb - og af Povl Bang-Jensens ensomme kamp mod den kolde krigs ubønhørlige logik.
Den højeste pris er hædret med Professor Sven Henningsens æreslegat.
"Bo Lidegaard har skrevet en forbilledlig beretning om Bang-Jensens tragedie."
- Bent Jensen, Morgenavisen Jyllands-Posten
"Hans indblik i de internationale forviklinger og Bang-Jensens psykologiske kompromisløshed er spundet sammen, så det er en John le Carre værdig."
- Bent Blüdnikow, Berlingske Tidende
"Bo Lidegaard har - igen - givet os en yderst velskrevet, ekstremt afbalanceret og perspektivrig bog."
- Tøger Seidenfaden, Politiken
Show more