Hun forstod ikke, hvorfor hendes lille Lone var så indesluttet og tankefjern. Sammenhængen gik først op for hende den dag, hun blev klar over, at barnet var i fare.

"Glem det ikke", sagde stemmen i telefonen, "underretter De politiet, får De aldrig Deres lille pige at se igen!"
Show more