Novell ur Dan Anderssons ”Det kallas vidskepelse” från 1916.

”Vi äro en röd värld, vi, i en stuguskymning grå.
Och vi dricka vår del av det späda blod, tills trollmannen ber oss gå.
Vi ha spänt vårt skinn med livets saft, på jakt bland smuts och lump.
Och en underlig man med en underlig kraft har befallt oss att dö i en sump.”

 E-novell i genren Klassiker, Mörkersdottir novell 2013

Show more