Det Globala Imperiet har med rätta kallats Bard och Söderqvists mest ambitiösa verk ur ett filosofiskt perspektiv. Här går de till botten med vad en världsbild är, hur den byggs upp, hur den försvaras under stora påtryckningar från nya teknologiska landvinningar, och till slut även kollapsar under en ackumulerad irrelevans och måste ersätts av en ny världsbild vid det som kallas ett paradigmskifte. Sedan går de vidare till byggandet av en ny, trovärdig världsbild för internetåldern och menar att Nätet i sig ersätter feodalismens Gud och kapitalismens Individen som den nya tidens nödvändiga, metafysiska centrum. Läggandet av Nätet över planeten Jorden blir den utgångspunkt från vilken människor skapar sig själva som divider istället för individer och subkulturer istället för nationalstater. Det Globala Imperiet är fylld av exempel på uttryck för detta paradigmskifte och förklarar inte minst hur en rad ideologiska konstruktioner påverkas i grunden och förändras till oigenkännlighet av denna revolution. Allting blir en fråga om nätverksdynamik, och alltings beroende av allting annat betyder att det faktiskt är Nätet självt som skapar det som ger boken dess namn, nämligen just det globala imperium som väntar i kulisserna. Jan Söderqvist är skribent och tv-producent, Alexander Bard är känd från musikbranschen samt som karismatisk jurymedlem i IDOL, men är också internetföretagare och ekonomisk geograf. Boken är del 2 av 3 i Futuricatrilogin.
Show more