Hun overværer et mord og flygter forfærdet bort i mørket for at fortælle politiet, hvad hun så. Men morderen forfølger hende, og det lykkes ham at såre hende i hovedet med et revolverskud. Da hun kommer til bevidsthed igen, er hun blind!

Aviserne skriver om sagen: "...imidlertid håber politiet på, at Beate Birk - det eneste vidne til mordet - inden længe vil blive rask og få sit syn tilbage, således at hun ved at gennemgå politiets billedarkiver muligvis vil kunne genkende og udpege den person, som begik mordet."

Morderen har derfor kun én mulighed: - at forhindre at vidnet nogensinde får synet tilbage...
Show more