Hakima befinner sig i temästarens kropp – temästaren som liten. Han förstår att de är ett – att de är samma. Och att det alltid varit så och alltid kommer vara så. Han får följa med på en resa till begynnelsen. En vandring upp i bergen till tehuset – där allt började. Platsen där han får den första insikten. Insikten som ska forma honom till den han kommer bli. Och allt han kommer göra. Det magiska tehuset är en saga för ung som gammal, om vikten av att vilja och våga i sitt liv. Att förändring är möjlig, bara en fokuserar. Det är en berättelse som genom sin symbolik och magi inte bara förändrar och utvecklar karaktärerna. Utan även dig.
Show more