Illusioner från soldater sveper fram över landets horisont av skog. Drottningens makt hörs lika högt som förödelsens storm. Snart finner de platsen där hoppet gror – platsen där temästaren har sin boning. Hakima och Temästaren måsta agera snabbt. För ur tidens skri är det dags för Hakima att lära sig den yttersta lärdomen från varandets källa av formlös form. En sista lärdom från Temästarens klargörande visdom – innan han står öga mot öga med Drottningens monster av fruktan. Det magiska tehuset är en saga för ung som gammal, om vikten av att vilja och våga i sitt liv. Att förändring är möjlig, bara en fokuserar. Det är en berättelse som genom sin symbolik och magi inte bara förändrar och utvecklar karaktärerna. Utan även dig.
Visa mer