Et udvalg af Steen Steensen Blichers digte samlet og udgivet af P.L. Møller første gang i 1847. Bind 2 indeholder ”Jyllandsrejse i seks døgn”, ”Blandede digte og oversættelser”, ”Hårlokken”, ”Prologer og lejlighedsdigte”, ”Ossianske elegier” og ”Danske folkeviser”. Den danske præst, digter og forfatter Steen Steensen Blichers (1782-1848) værk er indbegrebet af den danske Guldalder. Kunstarterne litteratur, billedkunst og musik blomstrede, den romantiske bølge med sin dyrkelse af geniet, guddommeligheden og det oprindelige var over Europa og nye politiske styreformer afløste Enevælden. Blicher udgav sin første digtsamling DIGTE i 1814 og forblev yderst produktiv frem til sin død. Hans noveller og digte hører til kernerepertoiret i den danske litteratur.
Show more