Doriderna : Efterlämnade dikter och prosastycken
  
Share this book    

Som fortsättning av Aniara arbetade Harry Martinson under flera år på en diktsasmling som skulle heta Doriderna, folket av Doris' stam. Med anslutning till motiven i Aniara skrev han också ett stort antal mera fristående naturvetenskapliga dikter och prosastycken.

Under de sista åren av sin levnad ville Harry Martinson inte ge ut något nytt verk. Han gav därför Tord Hall i uppdrag att göra ett urval av hans efterlämnade naturvetenskapliga skrifter.

Harry Martinson föddes 1904 i Jämshög i Blekinge och avled i Stockholm 1978. Under sitt liv belönades han med många olika utmärkelser, däribland De Nios pris (1938), SvD:s litteraturpris (1944), Bellmanspriset (1951 och 1962), Litteraturfrämjandets stora pris (1955) och Nobelpriset 1974 tillsammans med Eyvind Johnson.

Doriderna publicerades första gången 1980.

Show more