Efterskörd 1 : Vers
  

”Till Klarälvens strand vill jag ilande hasta

– i skummande, vaggande, yrande bruset

min sorg och mitt kval och mig själv jag vill kasta.

Förgäves! Det går ej, ty vattnet är fruset!!!”

(Ur Förgäves)

Verssamlingen Efterskörd 1 gavs ut första gången 1910. Gustaf Fröding (1860-1911) debuterade 1891 med diktsamlingen Guitarr och dragharmonika, som placerade honom bland 1900-talets främsta poeter.

Show more