Eldar i mörker
  
Share this book    

”Slut! Nej, jag är icke slut –

Jag skall leva många liv ännu,

liv, som ni längta att leva

men icke våga.”

Ulla Bjerne, 1890-1969, föddes i en liten stad i Norrland men sökte sig tidigt bort mot kontinenten. Hon skrev kvinnliga konstnärsromaner och noveller i europeisk storstadsmiljö och räknades som en central gestalt inom litterära och konstnärliga kretsar under sin livstid. Eldar i mörker från 1930 är glödande lyrik om ungdomens längtan att komma bort från tvingande normer och ideal.

Show more