En æreskrans
  
Share this book    
Tvillingebrødrene Hans og Jens fra den gamle bondeslægt Tue vokser op i Sønderjylland i midten af 1800-tallet. Den ældste bror, Hans, gifter sig med den blide Karen, men i 1864 indkaldes begge brødre til den danske hær. I Slaget ved Dybbøl falder Hans, netop som Karen føder deres eneste barn, sønnen Niels. Karen gifter sig efterfølgende med Jens, der ivrigt går ind i kampen mod det nye tyske styre. Niels vokser op med mindet om sin faldne fader og sin stedfars brændende ønske om et frit Danmark i sit hjerte. Han bekæmper den tyske invasion på sin egen, stilfærdige måde. Også Niels‘ søn, Jens, drømmer om den dag, Sønderjylland bliver genforenet med Danmark, men da Første Verdenskrig begynder, bliver han tvunget ind i den tyske hær. "En æreskrans" er fortællingen om tyskernes besættelse af Sønderjylland, set med tre generationer af danskeres øjne.
Show more