En mand og hans fjende
  
Share this book    
I "En mand og hans fjende" af Marcus Lauesen følger man Rasmus, der bor i en landsby i Sønderjylland. Gennem hele sin barndom har Rasmus været under en voldsom religiøs påvirkning fra omgivelserne. En påvirkning, der har gjort ham ude af stand til at forholde sig kritisk til de sandheder, man har forsøgt at indoktrinere i ham.
Men en dag blusser trodsen op i Rasmus. En trods mod alt, hvad han har lært. Mod alle de sandheder han har taget for givet og bøjet sig for. En trods, der giver ham mod til at stille spørgsmål...
Marcus Lauesen (1907-75) var en dansk forfatter og digter. Marcus Lauesen voksede op på Aabenraa-egnen i Sønderjylland inden genforeningen. Den sønderjyske identitet er et genkommende tema i Marcus Lauesens forfatterskab.
Show more