En tretvinnad tråd : Amerikan, jude, svensk
  
Share this book    

”En av mina lärare varnade mig för den sorgesamma synen på judarnas historia, så ofta skildrad som ett hav av bekymmer och förföljelser. Mina memoarer utmanar denna historieskrivning och motsäger Sartres tes att det är antisemitismen som gör att juden förblir jude. Det bejakande och positiva i judendomen har i förening med mina dubbla identiteter som amerikan och svensk berikat mitt liv.”

En tretvinnad tråd är överrabbin emeritus Morton Narrowes memoarer om ett innehållsrikt liv och en ovanlig karriär.

Show more