Et forår
  
Share this book    
"Hver en Smaafugl blunder
I den dunkle Lund,
Med sit Hoved under
Vingens bløde Duun;
Hellig Taushed throner
Over Mark og Vang;
Fra det Fjerne toner
Kun en Vandrers Sang."
"Et forår" er H.V. Kaalunds debut som digter. Samlingen indeholder en hel vifte af forskellige slags digte. Nogle handler om klassiske emner som kærlighed og naturen. Andre er skrevet til og om store danskere som Adam Oehlenschläger, N.F.S. Grundtvig og Niels Ebbesen. H.V. Kaalund (1818-1885) var en dansk digter, der som 15-årig kom i billedhuggeren H.E. Freunds atelier for at lære af den store mester. Senere kom han på Kunstakademiet, men efterhånden viste det sig, at hans sande talent lå i det skrevne ord. Han debuterede som forfatter i 1858 med digtsamlingen "Et forår", som blev den første i en lang række smukke digtsamlinger, skuespil og fabler.
Show more