Ett besvuret hederslöfte : En berättelse ur Efterskörd från en 80-årings författarebana
  
Share this book    

”Mamma har rätt deri, att min lefnadsstig hitintills – således till nära tjugosex år – ej strukit fram öfver ’rosor’.”

Romanen Ett besvuret hederslöfte gavs ut första gången 1888. På sin tid var Emilie Flygare-Carlén den mest populära och välbetalda svenska kvinnliga författaren. Under sin karriär skrev hon nästan trettio romaner, bland annat den första svenska rysaren.

Show more