Fåglarna och andra dikter
  
Share this book    

”Det skymmer.

Tag min hand.

Det är inte rädsla

som jag känner

men sorgen

att alltför sällan bott

med de goda

i de godas land.”Dikter i enkla former och med växlande versmått ur fåglars perspektiv. Uppifrån och utifrån. Om det eviga sökandet, om döden och livet.

Lars Gustafsson, född 1936, debuterade 1957 med romanen Vägvila och har sedan dess utkommit med ett åttiotal böcker, däribland romaner, diktsamlingar och essäsamlingar.

Fåglarna och andra dikter publicerades första gången 1984.

Show more