Fædrelandet. Grundtræk af danskhedsfølelsens vækst
  
Share this book    
”‘Fædreland‘ er et i udpræget grad levende ord. Det betegner ganske vist et eller andet geografisk område, men er dog noget helt andet end et almindeligt stednavn. Det viser ikke alene, at der i øjeblikket findes en slægt, et folk som kalder det sit, men at dette forhold er nedarvet. Mellem fædreland og folk er der den nøjeste sammenhæng – de kan simpelthen ikke undvære hinanden. Et folk uden fædreland er slet og ret en race, og et fædreland uden folk er en råbende urimelighed.”
Et væld af faktorer kan forandre og styrke eller svække kærligheden og tilhørsforholdet til ens fædreland og folk. Dette gør sig ikke mindst gældende for danskerne. Vilhelm la Cour undersøger danskhedsfølelsen og ser på, hvordan den er vokset og har udviklet sig gennem tiden. Vilhelm la Cour (1883-1974) var dansk forfatter og historiker. Under anden verdenskrig talte han så højt imod besættelsesmagten, at han blev afskediget fra sit embede som lektor på Birkerød Statsskole og måtte syv måneder i fængsel, før han flygtede til Sverige i 1944. Vilhelm la Cour nåede at udgive over 30 bøger i løbet af sit liv og var endvidere Kommandør af Dannebrog.
Show more