Fædrelandskærlighed og borgerdyd. Patriotisk diskurs og militære reformer i Danmark i sidste del af 1700-tallet
  
Share this book    
Da stavnsbåndet blev ophævet i 1788, var det i lige så høj grad resultatet af en militærreform, der indførte værnepligt for unge mænd fra bondestanden, som det var et egentligt frihedsbudskab. ”Fædrelandskærlighed og borgerdyd” er en kulturhistorisk analyse, der dykker ned i den patriotiske begrebsverden, hvorfra ideerne om borgerpligt og borgerens ansvar for fædrelandet udspringer. Tine Damsholt er professor MSO i etnologi ved Københavns Universitet. Hendes primære forskningsområder er politisk kultur og politiske ritualer, og hun har skrevet flere bøger og bidraget til antologier om emnet.
Show more