Född fördömd : romerna - ett europeiskt dilemma
  
Share this book    
Romerna har levt bland oss i snart tusen år. De har trakasserats och förföljts, jagats som djur och förklarats fredlösa. Under medeltiden utfärdade adelsherrar skottpengar på dem. Under det nazistiska väldet mördades hundratusentals.Irka Cederberg berättar romernas historia med hjälp av nya rön och teorier om deras bakgrund. Hon beskriver deras situation i dagens Europa med en växande och allt mer våldsam anti-ziganism. Romer trakasseras, diskrimineras, förföljs och mördas i länder som Tjeckien, Ungern, Slovakien, Rumänien och Italien. Född fördömd lyfter fram svarta sidor ur Europas historia och nutid och ställer frågan om hur länge förföljelserna av världsdelens största minoritetsfolk ska få fortgå. Irka Cederberg är socionom och journalist. Hon har under två årtionden följt romernas situation och rapporterat i tidningar, radio och TV. Hon har också medverkat i Ett fördrivet folk - antologi om förtryck och diskriminering av romer/zigenare/resande, som utgavs 2005 av Forum för levande historia, samt skrivit Nationalencyklopediens text om romer. År 2006 utsågs Irka Cederberg till ”Årets frilans” för sitt engagemang för ”romernas historia och deras smärtsamma utanförskap”.
Show more