För scenen
  
Share this book    
Victoria Benedictsson [1850–1888] var en svensk författare och dramatiker. Hon skrev under pseudonymen Ernst Ahlgren. För scenen ingick i Efterskörd, en samling med noveller och pjäser – alla kvarlämnade efter författarens död – publicerad 1890. För scenen innehåller flera av Benedictssons mest hyllade pjäser, bland dem I telefon.
Show more