Förbjudna stigar
    
Share this book    

Midsommar. Radarobservatörerna på den ensliga övervakningsstationen djupt i Östergötlands skogar spenderar en sömnig förmiddag i tankar på deras vänner som firar midsommar när radarskärmarna plötsligt fylls av mystiska ekon. Samtidigt är en familj på väg till sitt traditionsenliga midsommarfirande när de plötsligt kör på något på vägen, men när de kliver ur bilen finns inga blodspår - bara en mystisk våt sörja på lacken.
Vad är det som egentligen har hänt och har dessa händelser någon koppling? De drar till sig intresse från allra högsta ort, samtidigt som ett stort hemlighetsmakeri försiggår - det finns starka krafter som gör sitt yttersta för att lägga locket på.
Detta är en spännande roman som ställer frågan - vad skulle hända om vi någon gång ställdes inför det ofattbara och helt osannolika? Hur skulle makthavare och människor reagera? Hur skulle vi agera?

Show more