Ferdinand Lassalle
  
Share this book    
Tyske Ferdinand Lassalle (1825-1864) var ikke alene en stor forfatter, han var også politiker og en af grundlæggerne af det tyske socialdemokrati, SPD. Georg Brandes fortæller om Ferdinand Lassalles begivenhedsrige liv, der endte brat med en duel, da han kun var 39 år gammel, om hans litteratur og politiske virke samt hans værkers forhold til andre af 1800-tallets store tænkere, heriblandt Hegel og Bismarck. Georg Brandes (1842-1927) er den mest indflydelsesrige litteraturkritiker og –teoretiker i dansk litteraturhistorie. Det var netop Georg Brandes, der definerede de litterære genrer realisme og naturalisme op imod senromantikken, som han så som virkelighedsfjern og præget af tom æstetik. Georg Brandes er den vigtigste teoretiker bag det moderne gennembrud.
Show more