Floden mellan bergen
  
’Besitter en sällsynt kombination av återhållsamhet, intelligens och känslighet.’  THE TIMES LITERARY SUPPLEMENT
Två gikuyu-stammar i Kenya under den brittiska kolonialtiden strider sinsemellan om värdet av gamla traditioner kontra det nya västerländska inflytandet. Konflikten markeras geografiskt av floden som rinner mellan samhällena. Ett älskande par från vardera sidan försöker överbrygga klyftan, något som resulterar i en tragedi.
Floden mellan bergen är en roman om ett splittrat folk under ockupation och förtryck, men också om de kollektiva berättelsernas inneboende kraft, av den i Nobelprissammanhang ofta omnämnde kenyanen Ngugi wa Thiong'o.
I översättning av Phillipa Wiking och med ett nyskrivet förord av idéhistorikern Mikela Lundahl.
NGUGI WA THIONG'O [f. 1938] är en keny­ansk prosaförfattare och dramatiker, upp­märk­
sammad såväl för sin romankonst som för den politiska radikaliteten i hans per­spektiv på Afrika. Floden mellan bergen [1965], hans andra roman, utgör kronologiskt den första av berättelserna om gikuyu-folket.
Show more