Fribrytaren på Östersjön
  
Share this book    
Viktor Rydberg [1828-1895] räknas som en av 1800-talets stora svenska diktare och författare, tillsammans med Carl Jonas Love Almqvist och August Strindberg. Till hans mest berömda verk hör Singoalla (1865) och dikten Tomten (1881). Den historiska romanen Fribrytaren på Östersjön publicerades ursprungligen som följetong i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning mellan den 9 januari och den 26 maj 1857 och gavs ut i romanform i juli samma år.
Show more