Radio en TV doen tegenwoordig 24 uur per dag verslag van actuele gebeurtenissen. Wat als dat in het verleden was gebeurd, hoe had dat geklonken? Dit luisterboek zet de klok terug. De volledige canon van de Nederlandse geschiedenis wordt behandeld.
Een reis door de tijd onder leiding van oud-nieuwslezer Dirkjan van Ittersum. Het begint bij de prehistorie en spoelt telkens weer een stukje vooruit, richting nu. Fraaie, maar ook minder fraaie historische momenten komen voorbij: ijstijden, oorlogen, opstanden, politieke moorden, ontdekkingsreizen, slavernij, industrialisatie, het koningshuis et cetera.
Met een verslaggever ter plekke, nieuwsbulletins uit het verleden en - hoe kan het anders - het weerbericht. In 2,5 uur weet je welke gebeurtenissen Nederland hebben gevormd.
Dit luisterboek geeft antwoord op vragen als:
* Welke gevolgen van ijstijden zie je nog steeds terug?
* Wanneer liep de eerste mens rond in Nederlands gebied?
* Waarom was Willem van Oranje zo belangrijk?
* Hoe werd Nederland rijk tijdens de Gouden Eeuw?
* Welke rol speelden de Nederlanders bij slavernij?
* Wie was de eerste koning van Nederland?
Bij dit luisterboek wordt de volledige tekst meegeleverd in een pdf-bestand. Handig om mee te lezen! De illustraties in dit boekje werden gemaakt door grafisch ontwerper Dana Dool.

Interessant voor iedereen die zijn basiskennis over de Nederlandse geschiedenis wil bijspijkeren. Boeiend voor jong en oud!
Opname onder leiding van Huub Krom van Geluidsstudio OORbit in Amsterdam.
Inhoud
1. Inleiding
2. Prehistorie
3. Oudheid
4. Vroege middeleeuwen
5. Late middeleeuwen
6. Renaissance en reformatie
7. Gouden eeuw
8. Verlichting
9. Industrialisatie
10. Nederland neutraal
11. Nederland na de oorlog
12. Nawoord
Show more