Grundtvig - og noget om Marx
  
Share this book    
Grundtvigs værker og filosofi trækker tråde i uendelig mange retninger både frem og tilbage i tiden. I ”Grundtvig – og noget om Marx" kommer Ejvind Larsen ikke bare ind på Grundtvigs komplicerede og ambivalente forhold til marxismen, men drager også paralleller til Shakespeare, nordisk mytologi, kristendom og idealisme.
Den danske forfatter, digter og journalist Ejvind Larsen (f. 1936) – også kaldet "Ejvind Mangeord" – var i en lang årrække ansat ved dagbladet Information, først som journalist og senere som chefredaktør. Ejvind Larsen debuterede som forfatter i 1962 med digtsamlingen "Kryptofoni" og har siden udgivet et væld af bøger. I løbet af sin karriere har Ejvind Larsen modtaget flere prestigiøse priser og legater.
Show more