Storm korrigerar svävarens kurs och kastar en snabb blick på sin andrepilot, Lillebror. "Ingen kontakt med gruvkontoret än?" "Nej. Inte ett ljud sedan vi kom upp i luften." Lillebror låter orolig och Storm förstår
Show more