Henrik Pontoppidan og Georg Brandes. En kritisk undersøgelse af Henrik Pontoppidans forhold til Georg Brandes og Brandes-linjen i dansk åndsliv
  
Share this book    
Selvom Georg Brandes og Henrik Pontoppidan begge forbindes med det moderne gennembrud bliver de sjældent talt om i forhold til hinanden. Ud fra den tese, at Pontoppidans tidlige forfatterskab stod brandesianismen langt nærmere end hidtil antaget undersøger litteraturhistoriker Elias Bredsdorff relationen mellem to af Danmarks mest læste forfattere. Elias Bredsdorff (1912-2002) var en dansk forfatter, litteraturhistoriker og modstandsmand. I sine unge år gjorde han sig bemærket som studenterpolitiker udi kommunismen, som han var meget optaget af. Under krigen tog han imidlertid afstand til DKP og blev i stedet aktiv i modstandsorganisationen Frit Danmark. Som cand.mag. skrev han en lang række værker om dansk litteratur og underviste i mange år om emnet på Cambridge University.
Show more