Gustaf Fredrik Gyllenborg [1731-1808] var en svensk greve, författare och ledamot av Svenska Akademien. Gyllenborg var anställd vid Kronprins Gustafs hov (senare Gustaf III) och han var en ledande medlem i Tankebyggarorden, till vilkas publikationer han bidrog. I går jag enslig satt är en satirisk dikt, först utgiven 1753 i Tankebyggarordens samlingsverk Våra försök, vol. I.
Show more