I mörka vatten: hur svenska folket fördes bakom ljuset i ubåtsfrågan
  
Share this book    
Frågan om främmande ubåtar i svenska vatten var den dominerande säkerhetspolitiska frågan för Sverige under det kalla kriget och är idag åter aktuell. Att en sovjetisk ubåt strandade i Gåsefjärden 1981 kunde hela världen se, men vad var det i övrigt som utspelade sig längs de svenska kusterna? I Hårsfjärden 1982, Sundsvall 1983, Karls
Show more