Ilmastonmuutos ja filosofia
  
Share this book    
Ilmastonmuutos on tässä ja nyt - mutta myös kaukana tulevaisuudessa. Se on kiistaton, ilmastotieteen tukema tosiasia. Silti ilmaston lämpenemiseen ja sen vaikutuksiin liittyy yhä paljon tiedollista sekä ennen kaikkea moraalista ja poliittista epävarmuutta.
Ilmastonmuutos ja filosofia on kotimaisten filosofien moniääninen puheenvuoro ilmiöstä, jonka ekologiset, yhteiskunnalliset ja taloudelliset seuraukset ovat varovaisissakin arvioissa katastrofaalisia. Kirjassa tarkastellaan ihmisen suhdetta luontoon ja ympäristöön, länsimaisen tieteellis-teknisen elämänmuodon perusteita sekä ilmaston lämpenemisestä käytävän keskustelun filosofisia ulottuvuuksia. Antaako epävarmuus syyn lykätä tekoja? Miten vastuuta ilmastonmuutoksesta tulisi jakaa - yhtäältä globaalisti ja toisaalta sukupolvien kesken? Miksi yksilön teoilla on merkitystä?
Teos valaisee ja selventää ilmiötä, joka on venyttänyt arkisen elämän valintojamme planetaarisiin mittasuhteisiin ja jonka edessä inhimillisen olemassaolon mielekkyys ja oikeutus ovat uhattuina. Ilmastonmuutoksen herättämät kysymykset koskevat niin tiedon ja tietämisen rajoja, yksilöiden kokemuksia kuin koko ihmiskunnan kohtaloa. Ne ovat siis pohjimmiltaan filosofisia kysymyksiä.
Show more