In i spegeln och bort
  
Share this book    
Ulf Eriksson, som är poet, prosaist och kritiker, gav senast ut novellsamlingen Is, som fick mycket bra recensioner. Hans nya bok är en samling essäer och kritiska texter. Genom hela sitt författarskap (arton böcker sedan debuten 1982) har han reflekterat kring estetiska och etiska frågor, utifrån ett både existentiellt och brett samhällskritiskt perspektiv.
Här har han gjort ett tematiskt montage av texter där han återkommer till sådana för honom betydelsefulla frågor. Han närmar sig dem från en mängd olika utgångspunkter poesi, prosa, filosofi och konst och berikar det han läser och upplever med uppslag och associationer som ständigt förgrenas och växer vidare. Den gemensamma nämnaren är tankar kring litteraturens värde som en möjlighet för oss att kunna leva med motsägelser, till exempel den som finns i vår tid mellan behovet av överblick och kontroll, och längtan efter deltagande och hängivelse.
Ett viktigt begrepp i hans resonemang är det han kallar etisk tid det står för den levda tidens sammansatta erfarenheter och är en tid som inte går att reducera till vara eller paroll och som litteraturen i bästa fall kan förvalta och vårda.
Show more